Een vijver in je tuin heb je helaas niet zomaar. Veel mensen vergissen zich altijd in de hoeveelheid werk dat het eigenlijk is. Meestal blijft het niet bij het aanleggen van de vijver maar betekent dit ook een grote renovatie van de tuin, waarbij bestrating aangepast moet worden, planten verzet moeten worden of zelfs bomen omgegooid moeten worden. Het is daarom heel erg belangrijk om van tevoren goed na te denken over een vijver in je tuin. Het goed doordenken en duidelijk uittekenen van je idee is de beste basis.

De volgorde van de werkzaamheden

Allereerst is het heel erg belangrijk om goed na te denken over wanneer je de vijver aan wilt leggen. De beste tijd om een vijver aan te leggen is namelijk in het voorjaar, in de maanden maart/ april. Dan is het namelijk zo dat de vijver na de aanleg in het groeiseizoen een kans heeft om een biologisch evenwicht op te bouwen. Mochten deze maanden niet uitkomen dan is het daarna het beste om de vijver in het najaar aan te leggen, in de maanden september/ oktober. Op dat moment is het het beste om de beplanting van de vijver pas het jaar erna plaats te laten vinden. Het is belangrijk om vooraf na te gaan wat er allemaal moet gebeuren voordat je überhaupt met het aanleggen zelf kunt beginnen. Bekijk eens goed of er planten verzet moeten worden, bomen gerooid moeten worden of dat er een andere handeling uitgevoerd moet worden. Het beste is om dit een zo een logisch mogelijke volgorde uit te voeren.

De grond

Een vijver aanleggen brengt te allen tijde heel wat grondverzet met zich mee. Soms valt de hoeveelheid uitgegraven grond wel mee, maar vaak is hier toch een grotere container voor nodig om de grond af te voeren. Je moet hierbij er rekening mee houden dat uitgegraven zand meer volume heeft dan zand in de grond en je dus altijd meer uitgraaft dan de grootte van de vijver. Het is daarom verstandig om een container te huren en deze zo dicht mogelijk bij de vijver weg te zetten. Daarnaast is het belangrijk om geen grondwater in de kuil te laten lopen. Slim is om voor het graven dan ook de grondwaterstand op te meten om vergissingen te voorkomen. Mocht de grondwaterstand te hoog zijn dan kun je met een vuilwaterpomp de kuil droog houden.